Cum susţin examenul de absolvire?

Testarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite se face printr-un examen online care constă în rezolvarea unui exerciţiu practic ai cărui "paşi" sunt similari celor din tutorialele interactive studiate de dvs.

În cazul soluţiilor "Corporate", acest test se va susţine la sediul companiei client în prezenţa trainerului nostru, la o dată anume stabilită de comun acord, după parcurgerea lecţiilor aferente fiecărei aplicaţii din suita Microsoft Office. Candidaţii vor avea la dispoziţie 30-45 de minute pentru rezolvarea exerciţiului, urmând ca performanţa lor să fie evaluată de trainer care va acorda puncte pentru fiecare capitol aferent aplicaţiei. Punctajul total pentru care examenul se consideră reuşit este de 70 de puncte din maxim 100.

În cazul persoanelor fizice, procedura de examinare este similară, cu diferenţa că examenul se va organiza o dată pe lună (sâmbata, între orele 10.00-13.00), la o dată stabilită de noi şi comunicată pe site, în cadrul centrului nostru de training situat în Str. Dr Răureanu nr. 1 et. 1. Candidaţii se pot înscrie pentru susţinerea examenului după cel puţin o lună de zile de la data achiziţiei modulului de curs aferent, perioada minimă estimată de noi pentru studiu şi practică în vederea susţinerii cu succes a examenului respectiv. Numărul maxim de candidaţi care îşi pot susţine examenul într-o serie este de 15, în ziua examenului putând fi organizate mai multe serii la orele disponibile care vor fi comunicate fiecărui candidat, pe măsura completării acestora.