Cum mă certifică și cum primesc diploma de absolvire?

1. Certificarea în urma susținerii testării online constă în generarea unui ID, unic pentru fiecare candidat şi comunicat pe e-mail doar acestuia, şi în emiterea unei diplome (online) cu datele de identificare (numele candidatului, data şi locul naşterii, CNP) şi cu denumirea examenului susţinut, care certifică nivelul de cunoştinţe şi abilităţi dobândite (un template al diplomei este disponibil pe site ). Fiecare candidat îşi poate descărca şi printa diploma, disponibilă online, ID-ul aferent acesteia fiind păstrat în baza noastră de date pentru conformitate cu originalul, în vederea descurajării şi evitării oricărei tentative de falsificare.

2. Certificarea absolvenților prin emiterea de diplome de absolvire, recunoscute în România de Min. Educatiei și Min. Muncii sau internațional (certificarea Microsoft Office Specialist), se face în urma susținerii examenului aferent în cadrul centrului nostru de testare acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări, respectiv de CERTIPORT.