Cel mai amplu și inovator portal de învățat Microsoft Office din Europa

Contul tău personal | corporate
Reducere excepțională:
50% reducere la pachetul de acces nelimitat la toate cursurile actuale si viitoare Microsoft Office!
si pana la 71% reducere la orice pachet Microsoft Office.
Grăbește-te! Oferta expiră în zile ore minute secunde

Politica comerciala

1. Dreptul de decizie

Operatiunile comerciale între părţile contractante se vor derula în conformitatea cu legislaţia în vigoare, fără a se ţine cont dacă beneficiarul este persoană fizica sau juridica romana sau străină.

 

2. Contractul de cumpărare şi aspectele legate de acesta

Operatiunile comerciale între părţile contractante se desfăşoară pe baza unei comenzi online sau a unui contract de vânzare cumpărare.In acest al doilea caz, contractul va fi însoţit de:

a) comanda beneficiarului care conţine informaţii privind cantitatea şi tipul mărfurilor şi locul de livrare

b) confirmarea comenzii de către furnizor, inclusiv calculul preţului

c) alte documente convenite de parţi si de legislaţia contabila in vigoare

 

3. Condiţiile de livrare a mărfurilor

Livrarea se realizează la domiciliul destinatarului. Locul rec`epţiei (în continuare şi locul de destinaţie) este stabilit conform datelor din comanda beneficiarului. Transportul la adresa de destinaţie este asigurată de furnizor.Cheltuielile de transport sunt suportate de furnizor.Responsabilitatea pentru pagubele produse mărfurilor revin beneficiarului din momentul preluării lor la adresa de destinaţie. Dreptul de proprietate asupra mărfurilor este transferat beneficiarului odată cu achitarea preţului de achiziţie. Termenele de livrare menţionate în confirmarea comenzii sunt orientative, furnizorul rezervându-si dreptul de a le modifica in funcţie de termenele producătorilor. Furnizorul este îndreptăţit să livreze mărfurile înainte de acest termen sau după expirarea lui, fără nici un fel de pretenţie a beneficiarului pentru plata eventualelor pagube produse de întârziere. Sunt admise şi livrările parţiale.

 

4. Condiţiile de plata

Preţurile de catalog includ taxa pe valoarea adăugată potrivit legii. După livrarea mărfurilor, furnizorul este obligat să întocmească şi să transmită beneficiarului factura cu toate datele prevăzute în documentul fiscal. Furnizorul este îndreptăţit să solicite înaintea livrării un avans în valoare de până la 100% din valoarea comenzii sau să transmită mărfurile cu plata ramburs. Data plăţii este considerată data la care contul vânzătorului a fost creditat cu suma reprezentând preţul de cumpărare corespunzător, inclusiv TVA. Data scadentă a plaţii este considerată data la care marfa s-a predat transportatorului ori alta data convenita prin convenţie aparte. În cazul unor întârzieri de plata a facturii, furnizorul este îndreptăţit să calculeze beneficiarului penalizări de in cuantumul dobânzii legale.

 

5. Responsabilitatea pentru defectele mărfurilor, garanţia de calitate

 

Furnizorul oferă garanţie de calitate de 12 de luni pentru mărfurile livrate de la data vânzării (care este data recepţiei mărfurilor). Responsabilitatea furnizorului pentru defectele acoperite de certificatul de garanţie a calităţii nu se aplica dacă pagubele au fost provocate de evenimente externe după preluarea de către beneficiar şi nu au fost generate de furnizor sau de persoanele cu ajutorul cărora furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile. Beneficiarul este obligat să examineze mărfurile în mod nemijlocit înainte de recepţia acestora. Dacă acesta constată defecte la mărfurile livrate, produse în timpul transportului, este obligat să specifice acest lucru la recepţie, în foaia de livrare. Beneficiarul va face reclamaţii referitoare la cantitate sau la alte pagube evidente în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepţiei mărfurilor. Reclamaţiile privind anumite vicii ascunse se vor efectua imediat după constatarea acestora, cel mai târziu în termen de 12 de luni de la data recepţiei mărfurilor. Reclamaţia se va efectua în scris şi se va considera primită la data trimiterii acesteia. Justificarea reclamaţiei, în cazul unor defecte legate de calitate trebuie dovedită printr-o mostră a mărfii cu defecte sau prin constatarea oficială a viciilor. Dacă părţile nu au stabilit contrariul, reclamaţia nu va avea influenţă asupra obligativităţii de plata a preţului de cumpărare la valoarea facturată. Locul de îndeplinire a angajamentelor ce decurg din răspunderea pentru defecte este sediul furnizorului. În afara pretenţiei ce decurge din defectele mărfurilor, beneficiarul va avea pretenţii pentru acoperirea pagubelor, în special pentru achitarea profitului pe care acesta l-a pierdut ca urmare a livrării mărfurilor cu defecte.

 

6. Returnarea mărfurilor

Beneficiarul are dreptul să returneze marfurile comandate în termen de 3 zile de la recepţie, fără a fi obligat să menţioneze motivele. Mărfurile pot fi returnate conform acordului prealabil cu furnizorul dar nedeteriorate, nefolosite şi în ambalajul iniţial, la adresa stabilită de furnizor. Cheltuielile pentru transportul mărfurilor vor fi suportate de beneficiar. După preluarea mărfurilor returnate, furnizorul întocmeşte o notă de credit la preţul de cumpărare (fără cheltuielile de transport) şi eventual returnează suma de pe nota de credit prin transfer bancar în contul beneficiarului. Dreptul pentru returnarea mărfurilor nu este valabil în cazul în care marfa a fost realizată la comanda specială a beneficiarului şi nu este inclusă în catalog sau dacă pentru mărfuri a fost oferita o reducere.

 

7. Protecţia datelor şi acordul juridic asupra reclamei

În baza înţelegerii privind Condiţiile comerciale generale clientul îşi exprimă în mod expres acordul cu faptul că societatea ITLearning SRL poate efectua, cu scopul unui marketing propriu în relaţie cu clienţii, cercetarea, procesarea şi utilizarea datelor lui personale pe care le-a oferit societăţii ITLearning SRL, pe lângă altele, în baza constituirii bazei de date a clientilor. Clientul este în primul rând de acord cu faptul că, în cadrul campaniilor de publicitate ale societăţii ITLearning SRL, îi vor fi expediate, prin fax, e-mail sau alte moduri similare de transmitere a datelor, oferte nesolicitate. Clientul poate oricând retrage prezentul acord, efectele lui producându-se în viitor.

 

8. Dispoziţii finale

Toate contractele de cumpărare privind livrarea de mărfuri conform cataloguluiITLearning SRL incheiate între beneficiar şi furnizor se vor derula conform acestor condiţii comerciale generale prevăzute de legea romana ori convenite de parţi. ITLearning nu îşi va asuma nici o răspundere pentru consecinţele utilizării incorecte a bunurilor sau ale nerespectării instrucţiunilor oferite de d utilizare ale acestora În cazul în care oricare dintre prevederile prezentelor condiţii este sau devine nulă sau este modificată, acest lucru nu va afecta validitatea celorlalte prevederi. O prevedere care se apropie cât de mult posibil de scopul comercial al prevederii nule este considerată acceptată. Toate litigiile in legatura cu prezentele raporturi comerciale vor fi solutionate de catre instanta competenta de la sediul SC ITLearning SRL.

/ Informații adiționale / Politica comerciala

Centrul de training si consultanta Dr. Excel activeaza de peste 15 ani pe piata serviciilor de instruire si certificare IT din Romania.

Contact


© 2018 Dr. Excel - Business Intelligence School - Citeste termeni si conditii